Načela obdelave osebnih podatkov


V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani družbe IN-ECO, spol. s r.o., ki so bili pridobljeni preko spletnih strani naše spletne trgovine www.membranskapuhala.si, vam kot posameznikom, katerih podatke bomo obdelovali (v nadaljevanju samo „posameznik, na katerega se nanašajo podatki“) posredujemo informacije, ki jih mora upravljavec posredovati posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, v smislu člena 13 in naslednjih Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.


Upravljavec in njegovi podatki

Firma:
Sedež:
Matična številka:
Tel.:
E-mail:
IN-ECO, spol. s r.o.

Radinského 13, Ružomberok 034 01
31644392
044/4304662
info@in-eco.skNimamo sicer zakonske obveznosti določiti pooblaščenca, ker pa jemljemo obdelavo vaših osebnih podatkov resno, sprejeli smo vse potrebne ukrepe za varstvo vaših osebnih podatkov in zagotavljanje vaših pravic, ki so povezani z osebnimi podatki, zato se lahko na nas v povezavi z osebnimi podatki obrnete osebno, pisno ali po elektronski pošti na zgoraj navedenih kontaktih naslovih. 

Obdelujemo osebne podatke naših kupcev, ki so pridobljeni za namen sklenitve kupoprodajne pogodbe na spletnih straneh naše spletne trgovine, in sicer ob enkratnem nakupu brez registracije, tudi pri registraciji uporabnika za namen pridobitve dostopa v bazo podatkov, v kateri so zabeleženi osebni podatki posameznika, zgodovina nakupov, naročil ipd. Pri nakupu kupci navedejo ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-naslov, ob prvi registraciji tudi uporabniško geslo. Osebne podatke lahko kupci po prijavi v svoj račun kadarkoli posodobijo in spremenijo. Vaše osebne podatke bomo obdelovali za namen izpolnitve naših pogodbenih obveznosti iz kupne pogodbe sklenjene na daljavo, vključno s predpogodbenimi obveznostmi, za namen izpolnitve naših zakonskih obveznosti, ki izhajajo zlasti iz zakonov o varstvu potrošnika, reklamacije, tudi s področja računovodstva in davkov, vodenja evidenc in podobno, a tudi za namen uveljavljanja našega pravnega interesa in izterjave terjatev, če je to potrebno. Pri spletnem kartičnem plačilu ne obdelujemo podatkov o plačilni kartici, te podatke obdeluje tretja stran, ponudnik spletnih plačilnih storitev. Posredovanje vaših osebnih podatkov je prostovoljno, a brez njih ne bomo mogli ustrezno izpolniti pogodbe; če torej želite opraviti nakup pri nas, morate navesti pravilne in aktualne osebne podatke.

Pri komuniciranju z vami na naših spletnih straneh in za funkcionalnost spletnih strani uporabljamo piškotke in druge spletne identifikatorje, ki lahko pripeljejo do individualne identifikacije. Te identifikatorje obdelujemo samo z vašim soglasjem. Natančnejši podatki o uporabi piškotkov so navedeni na naših spletnih straneh.

Vaše osebne podatke posredujemo za namen dostave izdelkov, popravila izdelkov, garancijskega in pogarancijskega servisa družbam, ki takšne storitve zagotavljajo; dalje tudi ponudnikom informacijskih sistemov in platform storitev v oblaku; posrednikom, ki smo jih pisno pooblastili za obdelavo osebnih podatkov. Podatke torej posredujemo prejemnikom oziroma tretjim osebam, da izpolnimo svoje obveznosti na podlagi pogodbe, pravnih predpisov ali takrat, ko nam za to date soglasje. Podatke lahko posredujemo tudi javnim organom in družbam, ki zagotavljajo izterjavo terjatev, ter drugim osebam za namen uveljavljanja naših pravnih interesov. Obenem izjavljamo, da ne posredujemo osebnih podatkov subjektom v tretjih državah, ki ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

Osebne podatke posameznika obdelujemo nujno potreben čas za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbenega razmerja, do izpolnitve namena, za katerega se obdelujejo, največ pa tri leta od izpolnitve namena, za katerega se obdelujejo (kupoprodajna pogodba, reklamacija, garancijski in pogarancijski servis ...), nato se podatki uničijo. Osebni podatki za namene trženja se obdelujejo tri leta od njihove pridobitve oziroma pridobitve soglasja za njihovo obdelavo. Osebne podatke pridobljene z namenom ugotavljanja vašega zadovoljstva z nakupom obdelujemo 60 dni. Po izpolnitvi namena obdelave in poteku roka hrambe osebnih podatkov se podatki uničijo.

  

Pouk o vaših pravicah


Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov naslednje pravice:

1.) Pravico pridobiti potrditev o tem, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, imate pravico pridobiti dostop do teh osebnih podatkov skupaj z informacijami, ki so navedene v tem dokumentu.
2.) Pravico do čimprejšnjega popravka nepravilnih osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.
3.) Pravico do izbrisa (pozabe) vaših osebnih podatkov, če niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni ali obdelovani in je potekel rok njihove hrambe.
4.) Pravico, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, če:

  • ugovarjate pravilnosti osebnih podatkov, in sicer za čas preverjanja njihove pravilnosti;
  • je obdelava protizakonita in vi ugovarjate izbrisu osebnih podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • ne potrebujemo več vaših osebnih podatkov za namen obdelave, potrebujete pa jih vi za izkazovanje, uveljavljanje ali varovanje svojih pravic.

5.) Pravico pridobiti osebne podatke, ki se na vas nanašajo in ste nam jih posredovali, pa tudi pravico do prenosa teh podatkov drugemu upravljavcu, če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi na podlagi pogodbe ali soglasja in je to tehnično izvedljivo.  
6.) Pravico ugovarjati zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo iz razloga naših upravičenih interesov. Če ne izkažemo obstoja našega upravičenega interesa za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki pretehta nad vašimi interesi in svoboščinami, brez nepotrebnega odlašanja bomo prenehali z obdelavo takih podatkov.
7.) Pravico do pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da je obdelava osebnih podatkov, ki se na vas nanašajo, v nasprotju s pravnimi predpisi za varstvo osebnih podatkov. Nadzorni organ je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. št.: +421232313214, e-naslov: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.


Svoje pravice lahko uveljavite osebno, s pisnim zahtevkom po pošti ali po elektronski pošti na naše kontaktne naslove, ki so navedeni zgoraj. Na vašo zahtevo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja v enem mesecu od prejema. V posebnih primerih se lahko rok podaljša za naslednja dva meseca, o razlogih podaljšanja roka vas bomo obvestili v enem mesecu od prejema zahtevka. Pri reševanju vašega zahtevka moramo preveriti vašo istovetnost. O postopku za preverjanje vaše istovetnosti vas bomo obvestili v odzivu na vaš zahtevek. Informacije bomo posredovali brezplačno. Če bodo vaši zahtevki neprimerni ali se bodo pogosto ponavljali, lahko zaračunamo določen administrativni znesek za njihovo reševanje.

Izjavljamo, da ne izvajamo avtomatiziranega odločanja s pravnimi učinki za osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.